Dichiarazione di confidenza del Happy-Eyes.com

Prohlášení o důvěrnosti od firmy Happy Eyes

Tato stránka Vás informuje o způsobu, kterým používáme Vaše osobní údaje, které od Vás vyžadujeme při objednání Prima fotoknih u firmy Happy Eyes.

Jaké informace vyžadujeme a jak s nimi nakládáme:

Osobní údaje

Abyste objednali vydání pomocí stránky firmy Happy Eyes, budou od Vás vyžádány jisté osobní informace, například jméno, poštovní a elektronická adresa a telefon. Happy-Eyes.com bude užívat Vaše personální údaje pouze pro účely našeho obchodního styku s Vámi. Potřebujeme Vámi poskytnuté informace pouze k tomu, abychom Vám poskytli žádanou službu.
Použijeme tyto informace ke zpracování Vaší objednávky a k uskutečnění kontaktů s Vámi, potřebných k vyřízení objednávek.
Vaše osobní údaje nebudou půjčovány, prodávány ani sdělovány třetím osobám mimo případy, vyjmenované v tomto prohlášení.

Vaše finanční informace

V souvislost s Vaší objednávkou od Vás bude vyžádáno číslo a datum platnosti Vaší úvěrové karty. Finanční informace bude zpracovávat jedině náš finanční partner Wirecard AG, Bretonischer Ring 4, 85630 Grasbrun, Germany., a to způsobem, který zajišťuje 100% jistotu (SSL). Firma Happy Eyes a její zaměstnanci nemají přístup k těmto informacím a nesmějí je vidět.

Sdělování informací

Třetí strany - dodavatelé služeb
Můžeme sdělovat Vaše osobní informace /poštovní a e-mail adresu/ společnostem, které s námi spolupracují při poskytování služby, a to v případech, kdy nás k tomuto zavazuje zákon.

IP adresa

Analyzujeme IP adresy jakožto celek pro účely spravování systému a hromadění obecných demografických informací. Nespojujeme Vaše IP adresy s Vašimi uživatelskými údaji.

Spojení s jinými webovými stránkami

Tato stránka může mít linky na jiné stránky. Firma Happy Eyes nenese odpovědnost za praxe týkající se důvěrnosti, zavedené v těchto dalších stránkách.

Kontakt na webovou stránku

Toto prohlášení o důvěrnosti může podlehnout změnám v budoucnosti. Změny budou pravidelně zveřejňovány na této webové stránce. Jestliže máte dotazy ohledně tohoto prohlášení o důvěrnosti, můžete je zasílat na adresu: info@happy-eyes.com