Pywatność

Ochrona danych osobowych

Zadaniem tej strony jest poinformowanie Państwa, jak będziemy korzystać z Państwa danych osobowych, które, na naszą prośbę, wpiszecie Państwo do przygotowanego przez nas formularza w czasie dokonywania zamówienia foto-książki Happy Eyes.

O danych, które są nam przekazywane i jak je wykorzystujemy:

Państwa dane osobowe.

Podczas zlecania jakiekolwiek zamówienia związanego z wydrukiem, korzystając z usług Happy Eyes, zostaniecie Państwo poproszeni o ujawnienie konkternych danych osobowych związanych z Państwa identyfikacją, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy i elektroniczny oraz numer telefonu. Happy Eyes.com wykorzysta Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w celu utrzymania kontaktu z Państwem.

Wykorzystamy Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i w celu kontaktu z Państwem w związku z Państwa zamówieniem.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane, sprzedawane czy powierane osobom trzecim, a zostaną tylko i wyłącznie wykorzystane w celach tutaj (Ochrona danych osobowych) opisanych.

Państwa finansowa informacja

W związku z Państwa zamówieniem zostaniecie Państwo poproszeni o podanie numeru Państwa karty kredytowej i daty jej ważności. Cała finansowa informacja będzie przeprowadzona tylko przez naszego partnera od płatności Heidelberger Payment GmbH (Germany) przy 100% bezpieczeństwie (SSL). Ani Happy Eyes, ani nikt inny z jej obsługi nie będzie miał dostępu do tej informacji.

Informacja, która zostanie ujawniona

Strony trzecie - dostawca usługi

Państwa dane osobowe zostaną ewentualnie przekazane (adres pocztowy i elektroniczny) firmom, które pomogną nam w dostarczeniu Państwu, zgodnie z prawem, naszych usług.

IP adres

Analizujemy adresy IP tylko i wyłącznie w związku z administracją systemu i zdobyciem obszerniejszej informacji demograficznej. Nie tworzymy IP adresów dla ID w Państwa komputerze.

Linki do innych stron

Strona ta może zawierać linki do innych stron internetowych. Happy Eyes nie ponosi odpowiedzialności za warunki ochrony danych osobowych lub zawartości takich waruków innych stron internetowych.

Łączenie ze stroną internetową

Warunki ochrony danych osobowych mogą ulec w przyszłości zmianie. Zmiany zawsze będą nanoszone na tę stronę internetową. Jeśli macie Państwo pytania związane z ochroną danych osobowych prosimy o przesłanie Państwa pytań pocztą elektroniczną na nasz e-mail adres:info@happy-eyes.com